My Photo

Mine yndlingsbutikker

Netthandel

Nyttig for netthandleren

Hvis jeg må velge 1

« Over middels interessert i sysaker...særlig nålputer. | Main | Med hårpisk og silkedress »

March 06, 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

kirsti

skjønner hva du mener! Brutalt å stikke nåler i den slags!

The comments to this entry are closed.