Helene Olli flytter steinhaugen og broderer etterpÄ 27..juli 2009 333